ترنم سفر


» آبشار شلماش :: ۱۳٩٥/٦/۱۳
» دیدنی های مشکین شهر :: ۱۳٩٥/۳/۱۳
» ارسباران :: ۱۳٩٥/۳/۱۳
» ایران از نگاه تصویر :: ۱۳٩٥/۳/۱۳
» نئور،سوباتان،کیش دیبی :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» موزه میراث روستایی گیلان :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» نوای دل :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» سفر در تابستان 92 :: ۱۳٩٢/٦/٩
» ۱۳٩٢/٤/٦ :: ۱۳٩٢/٤/٦
» هشجین وخلخال وجاده اسالم به خلخال :: ۱۳٩٢/٤/٦
» پلی زیبا و معلق بر روی رودخانه قزل اوزن هشجین :: ۱۳٩٢/٤/٦
» خاطره :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» هنر معماری ایران - جلوه شکوه ایران زمین :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» آبشار گزو :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» تعریفی دیگر از آبشار گزو :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» سوسن چلچرغ-مهدی امیری نظری برسری :: ۱۳٩٠/٤/٥
» بره سر :: ۱۳٩٠/٤/٥
» منطقه بره سر - داماش :: ۱۳٩٠/٤/٥
» زنده ایم :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» غانوردی :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» ترنم اردیبهشت :: ۱۳۸٩/٢/۸
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» سنگ نو بهشهر :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» کاشان گوشه ای از تاریخ ایران زمین( به تصویر محمد) :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» بمناسبت روز هوای پاک :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» مست و هشیار :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» پائیز :: ۱۳۸۸/٩/٥
» نیایش :: ۱۳۸۸/٩/٥
» ۱۳۸۸/٩/٥ :: ۱۳۸۸/٩/٥
» مراسم عروسی به روایت تصویر ( تصاویر زیبا از مهدی دهقان) :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» زیر پای ناز و کهار :: ۱۳۸۸/۸/٩
» دیر زمانی :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
» تبریز :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» جشن سده :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» لیلستان- پل خواب :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» قلعه رودخان :: ۱۳۸۸/٤/٩
» یوش و بلده :: ۱۳۸۸/٤/٩
» منطقه سیاهکل و دیلمان...رشت :: ۱۳۸۸/٤/٩
» خنه زو یا ارتکند ( تیکه ای از بهشت پنهان ایران زمین ) :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» سفر :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» بدون شرح :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» قوری قلعه به تصویر وبلاگ از دریچه دوربین :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» سفر که دراین ماه لذت بخش است ( درفک - کندلوس) :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» ۱۳۸۸/٢/۱٢ :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» سفرحج :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» سفر :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» شعر تاجیکی (شغنان بهشار ) :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» ۱۳۸٧/٥/۳٠ :: ۱۳۸٧/٥/۳٠
» لحظه دیدار نزدیک است. :: ۱۳۸٧/٥/٥
» نوشته های زیبا یک خانم ( نینا) :: ۱۳۸٧/٥/٥
» قلعه بابک :: ۱۳۸٧/٤/٢٦
» سهند - مراغه :: ۱۳۸٧/٤/٢٦
» چند عکس دیدنی :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» قلعه آوارسین :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» قلعه بابک - رقص آذری :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» کندوان - حیله ور- جنگلهای ارسباران - منطقه چیچکلی ( چیچکلو) :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» آبش احمد - کلیبر - آذربایجان شرقی :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» ۱۳۸٦/٧/۸ :: ۱۳۸٦/٧/۸
» نفسي دوباره :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» استان همدان :: ۱۳۸٦/٢/۱٥
» من و همکاران در روزهای پاييزی۸۵ در قلعه رودخان :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
» زيگورات ( نوشته زيبا افشين معماريان) :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» ابيانه از نگاه دوربين عکاسان :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» کاروانسرای مرنجاب از نگاه شبکه ۴ :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» ۱۳۸٦/۱/۱۸ :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
» غار سهولان- جاده مهاباد -بوکان ورودی برهان :: ۱۳۸٦/۱/۱٦
» ورجوی( واره اوه)يعنی خانه دارای مال و ثروت به زبان محلی :: ۱۳۸٦/۱/۱٤
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» نامه ای از سهراب سپهری به احمدرضا احمدی :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» صادق هدايت :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» ياد و خاطره :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٥/۱٢/٧ :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
» موميائی قرن بيستم ( لنين) :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
» جاهای ديدنی ايران در نوروز ۱۳۸۶ :: ۱۳۸٥/۱٢/۳
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» مسجد جامع يزد :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» غارهای زیبا و دیدنی و تاریخی رامسر :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
» مقبره استر و مردخای ( همدان) :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
» ۱۳۸٥/۱۱/۳ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳
» غار شگفت يزدان :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» دره مشکون :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» کوروش :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» ديوار :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» نظري در آفاق :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» يک دنيا فکر و زيبايی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
» ايران از نگاه تاريخ و دوربين ببينيم :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» يزد شهر آفتاب و كوير :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» عکاسی توسط جوانان فعال ايرانی :: ۱۳۸٥/٩/۱٩
» ورسك :: ۱۳۸٥/٩/٢
» بدون شرح :: ۱۳۸٥/٩/٢
» ۱۳۸٥/۸/۳٠ :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» تالش :: ۱۳۸٥/۸/۱٤
» ايذه و آبشار شيوند :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
» ۱۳۸٥/۸/۸ :: ۱۳۸٥/۸/۸
» ۱۳۸٥/۸/۸ :: ۱۳۸٥/۸/۸
» ۱۳۸٥/٧/٢٧ :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» ۱۳۸٥/٧/٢٧ :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» آهنگ سفر :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
» ۱۳۸٥/٧/۱۱ :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» رودبارك :: ۱۳۸٥/٧/٩
» جاده چالوس :: ۱۳۸٥/٧/٤
» آلاشت :: ۱۳۸٥/٦/٢٩
» از الموت به دوهزار :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
» وروشت :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
» مسافر :: ۱۳۸٥/٦/٦
» موسيقی دماوند :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» دره سر در :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» سفر به گيلان :: ۱۳۸٥/٥/۱۱
» خواب معصومانه :: ۱۳۸٥/٥/۱۱
» شعر سفر :: ۱۳۸٥/٥/٤
» قلعه رودخان :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» سی سخت - حوض دال دنا - قاش مستان :: ۱۳۸٥/٤/۳
» ۱۳۸٥/٤/۱ :: ۱۳۸٥/٤/۱
» ۱۳۸٥/٤/۱ :: ۱۳۸٥/٤/۱
» ۱۳۸٥/۳/۳۱ :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» ۱۳۸٥/۳/۱۸ :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» ۱۳۸٥/۳/۱٦ :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» ۱۳۸٥/٢/٢۱ :: ۱۳۸٥/٢/٢۱
» ۱۳۸٥/٢/٩ :: ۱۳۸٥/٢/٩
» ۱۳۸٥/۱/۱٧ :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
» ۱۳۸٥/۱/۱٧ :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
» ۱۳۸٥/۱/۱٧ :: ۱۳۸٥/۱/۱٧
» ۱۳۸٥/۱/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱/۱٤
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٤/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٤/۱٢/٩ :: ۱۳۸٤/۱٢/٩
» ۱۳۸٤/۱٢/۳ :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» ۱۳۸٤/۱٢/٢ :: ۱۳۸٤/۱٢/٢
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٧ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٧
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٧
» ۱۳۸٤/٩/٢٠ :: ۱۳۸٤/٩/٢٠
» ۱۳۸٤/٩/۱٦ :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» ۱۳۸٤/٩/۱٦ :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» ۱۳۸٤/٩/۱۳ :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/۱۳ :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/۱۳ :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/۱۳ :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/۱۳ :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/۱٢ :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» ۱۳۸٤/٩/۱٢ :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» ۱۳۸٤/۸/٢٥ :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
» ۱۳۸٤/۸/٢۱ :: ۱۳۸٤/۸/٢۱
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/۸/۱٩ :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/٦/۳۱ :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
» ۱۳۸٤/٦/۳۱ :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
» ۱۳۸٤/٦/۱٠ :: ۱۳۸٤/٦/۱٠
» ۱۳۸٤/٥/۱۸ :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
» ۱۳۸٤/٥/٩ :: ۱۳۸٤/٥/٩
» ۱۳۸٤/٤/٢٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» ۱۳۸٤/٤/٢٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» ۱۳۸٤/٤/٢٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» ۱۳۸٤/٤/٢٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» ۱۳۸٤/٤/٢۱ :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱۳۸٤/٤/۱٥ :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/۱٥ :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» ۱۳۸٤/٤/۱٢ :: ۱۳۸٤/٤/۱٢
» ۱۳۸٤/٤/۱۱ :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
» ۱۳۸٤/٤/٦ :: ۱۳۸٤/٤/٦
» ۱۳۸٤/٤/٥ :: ۱۳۸٤/٤/٥
» ۱۳۸٤/٤/٥ :: ۱۳۸٤/٤/٥
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢