ترنم سفر


 

((صعود به قله شهباز))
.:: گزارش پیاده روی تهران – شمال ::.
 بنام زیبای هستی بخش
سرپرست برنامه : مهندس کریمی
اعضای گروه : آقایان سجادی ، محسن کریمی ، جواد اسفندانی ، سید صادق علویان ، علی مغاره ، حسین روشنی ،هادی گل محمدی ، محمد پیر سوارانی و حسن مولایی
     
مسافرت از تهران به شمال از دیر باز انجام می گشته است در دورانی که با تکیه به نیروی بد نی این مسافت پیاده طی می شد انجام چنین کاری زیاد سخت نیست با توجه به این مهم که دیدن مناظر بین راه فکر خستگی را ازسر بیرون می برد . کسانی که یک بار این مسیر را پیموده باشند پیشنهاد پیاده رویی دیگری را در سال آینده بدون شک خواهند پذیرفت.
صبحگاه آخرین روز تیر ماه سال 1383راهی مسیر می شویم. ازشهرستان فشم جاده ای در سمت راست به سمت گرمابدر می رود در انتهای مسیر آسفالته و  شروع جاده خاکی به پاسگاه حفاظت محیط زیست می رسیم که اجازه عبور را با وسیله نقلیه نمی دهد بعد ا ز حدود 1 ساعتی هماهنگی با کسب تکلیف ا ز مقامات با لاتر اجازه داده می شود تا مقداری از جاده خاکی را با مینی بوس ادامه مسیر دهیم . به هر حال در ساعت 9 صبح از مینی بوس پیاده می شویم و ادامه جاده خاکی را که به رودخانه لار منتهی می شود را پی می گیریم بعد از 1/30 به رودخانه لار می رسیم از آن عبور می کنیم ودشت لار را تا پای آسمانکوه می پيماييم(عکس 1) و به سمت آبشا ر سفید آب می رویم بعد از 1 ساعتی به آبشار می رسیم (عکس 2) و با انبوه دوستداران طبیعت روبرو می شویم بعد از کمی استراحت جاده پا یین آ بشار را ادامه می دهیم مسیر کاملا مشخص است.بعد از 3ساعتی کوه پیمایی به گردنه قو می رسیم از اینجا قله زیبای چپکرو خود نمایی می کند و دماوند مثل همیشه استوار و پر غرور با  آن  ابر کلاه گونه معروفش ما را می نگرد . 1 ساعتی بعد به دشت منا سبی جهت چادر زدن می رسیم و شب را آنجامی مانیم .
پنجشنبه اول مرداد 1383
ساعت 8 صبح به سمت روستای یالرود حرکت می کنیم . مسیر آنقدر زیبا ست که اصلا احساس خستگی نمی کنیم آبشار های زیبا درون تنگه های بکری که به علت صعب العبور بودنشان هنوز دست نخورده مانده است روحمان را نوازش می دهد .... بعد از 3 ساعت به یالرود می رسیم(عکس 3 و 4 ) از آنجا با ماشین به سمت بلده و بعد به سمت ابتدای دره ی زرد کمرمی رویم. ( چون مسیر آسفالت است این چند کیلومتر را با ما شین طی می کنیم .) بعد از خرید کمی مواد غذایی از شهرستان بلده ، ابتدای دره ی زرد کمر را پیش می گیریم(عکس 5 ) پس از نیم ساعتی مسیر کمی صعب العبور می شود در مسیر ردپای یک خرس ویک گرگ مشاهده شد که برای خوردن آ ب به کنار رودخانه آمده بودند و این خود موضوعی شد برای سرگرمی گروه با انواع داستانهای تخیلی که نتیجه اش این شد که در صورتی که این حیوانات را ببینیم شام خرس پلو با گوشت گرگ خواهد بود ...... پس از نا هار ادامه مسیر می دهیم و به یک آبشار زیبا می رسیم اما مسیر بن بست است کمی قبل از آبشار راه را پیدا می کنیم راه را با دقت پشت سر می گذاریم ، از کنار یک گوسفند سرا می گذریم بعد از اتمام دره به نقطه ای می رسیم که باید مسیر را انتخاب کنیم دره ای در موقعیت ساعت 2 ودره ای در ساعت 12 ودره ای دیگر در ساعت 9، باید یکی را انتخاب کنیم با قطب نما ونقشه و با مشورت در نهایت مسیر درهای که در موقعیت 270 درجه است را انتخاب می کنیم اما برای اطمینان دو نفر از اعضای گروه به سمت چوپانی که در دور دست است می روند و پس از 15 دقیقه انتخاب مان را صحت می نهند . در انتهای مسیر به یک گوسفند سرای دیگر می رسیم .الان بر روی گردنه تاش ایستاده ایم .از چوپان در مورد مسیر روستای بیمک و هلو پشته می پرسیم مسیر را نشان مان می دهد اما می گوید که مسیر را تا روستای علمده اسفالت کرده اند وبا اینکار گردشگران زیادی در کنار جاده خواهند بود ، بنا بر این تصمیم می گیریم که مسیر خود را به سمت روستای ورازان تغییر دهیم و ا ز آنجا به سمت کجور و سی سنگان برویم ( مسیر سا ل قبل ) با توجه به اینکه 2 ساعت به تاریکی هوا نمانده راه به سمت روستای ورا زان پی می گیریم پس ا ز مدتی به جاده آسفالته بلده –علمده می رسیم . هوا هم ابری ا ست مه زیبا یی هم منطقه را پو شانده است . کمی صبر می کنیم تا مه ا ز بین برود . ا ز عرض جاده می گذریم و شیبها ی کنار جاده را پایین می رویم . به گوسفند سرای دیگری می رسیم شب را آ نجا می مانیم .
جمعه دوم مرداد 1383
شب سردی را پشت سر گذاشته ایم . ساعت 8 صبح پس ا ز گرفتن عکس یادگاری با چوپا نان راهی مسیر می شویم ،مسیر پا کوب شده ای به صورت افقی (شرقی-غربی) ما را به سمت روستای ورازان هدا یت می کند (عکس 6). در روستا جشن عروسی بر پاست ما را هم دعوت می کنند ، در بینشان صمیمیتی خاص موج می زند که در شهری مثل تهران به فراموشی سپرده شده ا ست . از اینجا با یک تراکتور به سمت کجور می رویم . واقعا که تراکتور سواری هم جالب است خصوصا که آوا زهای دسته جمعی هم خوانده شود ...... از کجور به سمت نهر رود بار می رویم در ساعت 2 بعداز ظهر در داخل جنگل به چشمه زلالی می رسیم برای استراحت و صرف ناهار تا ساعت 3:15 آنجا می مانیم ،مسیر در داخل جنگل مشخص است ادامه مسیر می دهیم چند دفعه ای مجبوریم عرض رودخانه کجور را طی کنیم خصوصا اینکه بر اثر بارندگی های اخیر رودخانه کمی طغیان کرده است و مسیر را کمی تغییر داده ا ست. مسیرمان به سمت سی سنگان در بیشتر نقاط در کنار رودخانه است . هر چقدر که می رویم هیچ چشمه ای پیدا نمی کنیم نزدیک غروب است تصمیم می گیریم که باز هم کمی جلوتر برویم شاید مکان مناسبی جهت شب مانی پیدا کنیم ، بالاخره در ساعت 8:30 در حالیکه آفتاب غروب می کند به مکانی قابل قبول می رسیم ، در مکا نی که در صورت طغیان رودخانه مشکلی پیش نیاید. شب آرامی را در کنار شعله های آ تش با صفا وصمیمیت خاصی سپری می کنیم. واقعا که این شبها در خاطر می ماند .....
شنبه سوم مرداد 1383
ساعت 8:30 در درون جنگل های همیشه سبز شما ل به راه می افتیم جاهایی ا ز مسیر با راه قدیمی تهران- شمال در زمان ناصر الدین شاه یکی ا ست مسیری که با سنگهایی سنگ چین شده است ولی هم ا کنون خزه های سبزی بر روی این سنگ های کنارمسیر رویده است(عکس 7 ) بعد ا ز حدود 1 سا عت به مکانی برکه مانند می رسیم که در حدود 5/1 متر عمق دارد و آ ب بسیار زلالی درون ان در جریان ا ست همگی تن خود را با این آ ب شستشو می دهیم ، آ ب سردی ا ست اما سردی آ ن هم یاد گاری می ماند، بعد ا ز 20 دقیقه مسیرمان دیگر کاملا در کنار رود خانه قرا ر دا رد رود خانه هم اخیرا طغیا ن کرده ا ست ،(عکس 8 )طی کردن مسیر را کمی مشکل کرده است بهترین کار است که با همان کفش و لباس از رود خانه عبور کنیم چون دفعات متعددی باید ا ز عرض رود خانه عبور کنیم(عکس 9 ) سرانجام در ساعت 12:30ظهر به روستای تاج ا لدین می رسیم وکمی بعد عرض جاده آ سفالت بابل –نو شهر را عبور می کنیم و به دریا می رسیم (عکس 10) واقعا این دریا رفتن لذت خا صی دا رد و از آنجا با یک نیسان راهی آمل می شویم وسرانجام ساعت 10 شب به تهران می رسیم .

***  چند نکته ضروری  ***

1- از آ نجایی که در بیشتر مسیر به علت عدم آنتن دهی ، تلفن همراه قابل ا ستفاده نمی باشد در صورت امکان ، داشتن یک تلفن ماهواره ای می تواند مفید باشد.
2- همراه داشتن قطب نما و نقشه ی مسیر الزامی ا ست .
3- برای عبور ا ز رودخانه دا شتن صندل و یا دمپایی بسیا ر مفید می باشد.
4- به علت وجود روستاها ی زیادی در مسیر پیشنهاد می شود که تمامی مواد غذایی ا ز تهران تهیه نشود چون با عث سنگینی کوله ها می شود .
5- برای این پیاده روی چهار روزه ، بهترین وزن کوله ، زیر 14 کیلوگرم می باشد .
6- داشتن یک کفش راحت و با زیره مناسب (tracking) بسیار بهتر ومفید تر ا ز کفش های کوهنوردی ا ست.
7- برای شب مانی هایی که در ا طرا ف رود خانه صورت می پذ یرد حتما در بهترین شرایط آب و هوایی منطقه هم، احتمال طغیان رود خانه را منتفی ندا نسته و در جاهایی مناسب ا قدام به شب مانی گردد.
8- بهتر ا ست برای ا ز دست ندادن زمان ا ز قبل با پاسگاه حفاظت محیط زیست گرمابدر هماهنگ کرد .
9-بهترین زمان اجرای این برنامه اواخر خرداد ماه تا اوایل مرداد ماه می باشد .در فصل بهار رودخانه های مسیر بسیار پر آب می باشد و یالهای مسیر پر برف خواهند بود.
تهیه کننده : هادی گل محمدی .

 
 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

  
نویسنده : رامیز تقوی ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢
تگ ها :
comment نظرات ()