موزه میراث روستایی گیلان

دل بستگی وعشق به زادگاه در سرشت همه موجودات برقــــــــــرار است،به ویژه در انسانها، سرزمینی که اورا از کودکی باهزاران خاطره به جوانــی و سرانجام به پیــــری رسانده است.

 ا

/ 0 نظر / 86 بازدید