غارهاي طبيعی استان تهران <?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

غار بورنيك : اين غار در جاده دماوند- فيروز كوه نزديك روستاي هرانده واقع است. از هرانده تا غار بورنيك در حدود دو ساعت پياده فاصله است. در فصل تابسان هواي درون غار بسيار خنك و دلپذير مي باشد.

غار رود افشان : اين غار در دهكده رود افشان شهرستان دماوند و در كوهستان البرز مركزي واقع است.

غار رود افشان در مسير راه كوه نورداني است كه به ارتفاعات منطقه صعود مي كنند. درون غار پوشيده از مواد آهكي است كه به صورت قنديل هايي از سقف غار آويزان شده است. همچنين در داخل غار چاله هايي وجود دارد كه آبي زلال از دل صخره هاي سنگي آن بيرون مي آيد. ارتفاع غار به اندازه اي است كه به آساني مي توان در آن حركت كرد.

غار گل زرد : غار گل زرد در دشت زيباي لار قرار دارد. سطح درون غار، پوشيده از استالا كتيت ( چكيده ) و استالا گميت ( چكنده ) است كه به شكل قنديل هايي از سقف تا كف آن نمايان شده اند. همچنين سطح غار پوشيده از كربنات كلسيم است كه با روشنايي چراغ هاي كوه نوردان كه بر آنها مي تابد درخشندگي شگفتي را در غار پديد مي آورد. درون غار چندين حوضچه آب سرد در فاصله هاي گوناگون از هم وجود دارند. با آن كه سطح غار داراي شيب تند است ولي حركت در آن بسير آسان صورت مي گيرد.

غار يخ مراد : اين غار در مسير جاده تهران -  چالوس در منطقه گچسر و در جايي مصفا به نام آزادبر قرار دارد. برودت درون غار به حدي است كه تا ماه خرداد مي توان قنديل هاي يخ را در آن جا ديد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
به من بگوييد:

از شما مي پرسم:چه كساني از ايجاد "دولت مردمي" بيمناكند؟ آيا مافياي قدرت درآستانه فروپاشيست كه اينگونه به تكاپو افتاده!؟چگونه همه كانونهاي قدرت،كه ديروز به هم چنگ ودندان نشان ميدادند، يك شبه باهم دوست وبرادر ميشوند؟!آيا كسانيكه امروزديگر حرفي براي گفتن ندارند، فقط باتخريب رقيب وترساندن مردم ميخواهند قدرت رابا چنگ ودندان نگه داشته وميان خودشان تقسيم كنند؟!بيشرمي تا كجا! تا ديروز شبنامه، امروز علنا پخش پوستر و روزنامه و نصب پلاكارد! چرا دولت جلوي اين تخريبها نمي ايستد؟!چرا اتهام اختناق و وحشت!؟ اتهام تحجر؟! چرا مي خواهند ترس را به مردم القاء كنند؟!به من بگوييد: هزينه هاي ميلياردي تبليغات از كجا تأمين ميشود؟!كسانيكه اين هزينه ها را كرده اند، فردا چگونه آنرا با سودش مطالبه مي كنند؟! آيا هزينه براي پيروزي كانديدشان، يك سرمايه گذاري اقتصاديست؟! كدام را باور كنيم؟! آنكه مي بينيم يا آنكه صاحبان قدرت مي خواهند در سرمان فرو كنند!؟ مسأله چيست؟! ماندن يا نماندن استيلاي خانوادگي بر صنعت نفت!؟<نگذاريد ترس را به شما القا كنند>انتخاب با شماست! "دولت مردمي" يا...؟؟؟ آگاهانه و آزادانه رأي دهيد. (اين را براي ديگران ارسال كنيد.)