رودبارك

madmwi.jpg

 چشمه آب سرد رودبارك وامير چشمه :

در قسمت انتهای رود بارك ، يعنی در فاصله 10 كيلومتری غرب حسن كيف ودقيقا در مجاورت شركت مترو ، چشمه آب سردی وجود دارد كه از دل كوه بيرون می آيد و بسيار زلال است اين چشمه ، مامن مسافران لقب گرفته است و اخيرا بصورت تفريحگاه شبانه روزی در فصل تابستان در آمده است .بخشی از معروف شدن رودبارك صرفا بخاطر همين چشمه است وبه جرات ميتوان ادعا كرد كه بهترين مكانی است كه اكثر مسافران و جهانگردان به طرف آن هجوم می برند و با نوشيدن جرعه ای از آن پنداری كه آب تبرك را ميل نموده اند .

در مقابل چشمه آب سرد ، رودخانه سرد آبرود قرار دارد و در ارتفاعات بالای چشمه ، كوه وجنگلی وجود دارد كه مملو از درختان بلند و قطور است و زيبايی خاصی را به كلاردشت داده است . در اين مكان كه زمستانها حتی يك مسافر را به خود نمی بيند توده ای برف بصورت بهمن از ارتفاعات كوه به سمت رودخانه سرد آبرود و چشمه آب سرد سرازير می گردد و گهگاهی تا اواسط تابستان هم اثری از توده های برف بهمن مشاهده می شود . مشاهده وضعيتی از توده های برفی در فصل گرم تابستان حكايت از اين دارد كه هوای اين منطقه بسيار سرد است و وجودچند دكه چای در مجاورت اين چشمه ، صفای ديگری را به آن بخشيده است . كما اينكه در روزهای تعطيل فصل تابستان ، فاصله روستای رودبارك تا همين چشمه آب سرد ، نتوان جايی را برای صرف غذا يا استراحت يافت و اين نشانگر هيبت وصلابت اين منطقه پر جذبه است كه هزاران نفر از مشتاقان طبيعت را به سمت خود می كشاند .

در قسمت غرب و بالای شركت مترو كه در مجاورت چشمه آب سرد است ، مكان زيبايی ديگر بنام اكاپل و امير چشمه قرار دارد . و حضور در كنار اين چشمه و ماندن در ميان كوههايی كه اين منطقه را احاطه كرده اند بسيار جذاب خواهد بود . اگر مسير امير چشمه با خودرو يا پای پياده ادامه يابد به پايه علم كوه ميرسد كه نامش تنگ گلی است.

/ 0 نظر / 45 بازدید