من و همکاران در روزهای پاييزی۸۵ در قلعه رودخان

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%862?uniq=meoteu

سد منجیل

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%86?uniq=meotdi

ورودی قلعه

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%8612?uniq=meote0

قورخانه

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%8610?uniq=meotdo

بارو

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%8611?uniq=meotdu

بالاترین نقطه قلعه

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%8613?uniq=meote6

دیوارهای دورتادور قلعه

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%8615?uniq=meotei

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%8614?uniq=meotec

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%8616?uniq=meoteo

ورودی راه قلعه رود خان

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%863?uniq=meotf0

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%864?uniq=meotf6

شروع پارک جنگلی قلعه رود خان

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%866?uniq=meotfi

بچه های زحمتکش میراث فرهنگی قلعه رودخان

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%867?uniq=meotfo

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%868?uniq=meotfu

%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%869?uniq=meotg0

/ 6 نظر / 7 بازدید
قلب آبی

من عاشق قلعه رودخانه هستم اما متاسفانه نتونستم عکس های اين صفحه رو ببينم... خوشحالم پیجتون رو پيدا کردم...

آبشار

سلام دستتون درد نكنه. خيلي زيبا بود. اگر مايليد تبادا لينك كنيم. موفق باشيد.

طرق باستاني

برخی از جازبه های گردشگری طرق رود یکشنبه 3/10/1385 - 11:5 ۱-قلعه باستانی ۲-قله کرکس کوه ۳-چنار ۱۳۰۰ساله ۴-سروعظيم خميده ۵-مسجد جامع تاريخی ۶-امامزادگان ۴بزرگوار (ع) ۷-درياچه طرق ۸- چهار سامون (چال صابون) ۹-حسينيه محله های بالا وپايين ۱۰-معادن تراورتن کرم وسرخ طرق ۱۱-آسياب های آبی ۱۲-دشت های بنفش زعفران ۱۳-درخت زيباي مينجوين در دل کمر طرق ۱۴- عمارت افسانه ای ۴۰ دختران ۱۵-گورستان بسيار قديمی مسلمانان وزردشتيان ۱۶- گويش راجی قديم ايرانی(زبان طرقی) ۱۷-تول او گری (تختی) ۱۸-دشت بزرگ طرق ۱۹-باغستانهای علیا وسفلی (مخصوصا بالا) ۲۰-ودهها اثر ديگر

سارا

salam in axa axe behesht bod ya iran vaghean ghashang bodan khoshbehaleton ke hamchin jahaiio mibinid.