علم کوه

               بهشت كوهنوردان ايران

علم كوه در شمال ايران در منطقه بسيار زيبا و خوش آب و

هوای كلاردشـت قرار دارد قله علـم كـوه از لحاظ موقعـيت

جـغرافـيايي در 50درجه و58دقيـقــه طول جغرافيايي و36درجه

و 23  دقيقه عرض جغرافيايي قرار دارد و در رشته كوه البرز

 واقع می باشد .قله علم كوه به ارتفاع   4850  مـتـر دومـين

قله بلند ايران بعد از دماوند مي باشد. اين قله  در منطقه ای

از البرز به نام رشته كـوه تـخـت سلـيـمـان قـرار دارد و تـنـها

نقطه ای از ايران اسـت كه از لحاظ زمين شناسي مي توان

 يخچالهای قديمیرا در آن مشاهده كرد.

اين قله از شمال به شانه كوه و از جـنـوب به قلل خرسان خـتـم

مي شود وقله سياه سنگ در سمت شرق اين قله واقع است.

در اين قلــه در چـهـار جـهـت مختلف؛چهار يخچال معروف وجـود

دارد (1) در شمال يخچال علم چاـل (2)  در شمال غربي يخچال

شمال غربي علم كوه(3)در غرب يخچال هفت خـان(4)در جنوب

 هم يخچال خرسان.

بلندترين و بزرگترين ديواره ايران در علم كوه واقع اسـت كــه

ارتـفـاع ديــواره از سطح يخچال 800متر مي بـاشد.

منطقه علم كوه داراي يك قرارگاه كوهنوردي يك پناهگاه و يك

جانپاه مي باشد كه به قرار ذيل اسـت:

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />قرار گاه رودبارک:

قرار گاه رودبارك در سـه طبقه در سال  1349 (ه-ش) كارهای

ساختمـانـي آن شروع شد و در سال   1352(ه-ش)بعد از طی

فراز و نشيبهايي به بهربـرداری رسيد. اين قرارگـاه در ارتــفـاع

 1520مـتـراز سـطـح دريـا قـرار دارد و در مـنـطقـه رودبـارك در

دو راهي مـعـدن سـرب واقع است . مـسيـر دسترسي به اين

قرارگاه از جاده چالوس ـ مرزن آباد ـ لاهو ـ كلاردشت ـرودبارك

 ـ مي بـاشـد.اين قـرارگاه تقـريـبـا مجهز مي باشد و داراي آب

بـرق وتـلـفـن اسـت.

بـراي صـعود به تمامـی قله هاي علم كوه مي توان از

اين قرارگاه استفاده كرد.

2- پناهگاه سرچال:

اين پناهگاه در ارتفاع 3850متر بالاتر از دريـا و درمـنـطقـه

رودبـارك قرار دارد.مسير دسترسي به پناهگاه مرزن آباد

 ـ لاهو ـ كلاردشت ـ‌ رودبارك ـ گردنه ـ مي باشد.

اين پناهگاه داراي آب مي باشد و براي تمامي قله هـای

معروف علم كوه مي توان از اين پنـاهـگاه استفـاده كـرد

نـزديـكتـرين روستـا به ايـن پنـاهـگاه رودبـارك مي باشد.

3ـ جانپناه خرسان:

اين پناهگاه در ارتفاع 4700متر بالاتر از سطح دريا و در منطقه

رودبارك قرار دارد مسير دسترسي به جانپناه مرزن آباد- لاهو

كلاردشت ـ رودبارك ـ‌ گردنه خرسان مي باشد. اين جانپناه فلزی

مي باشد و در سال 1364 (ه- ش) براي آخريـن بار مرمت شده

است اين جانپناه به ابعاد 6متر طول و3متر عرض وبه ارتفاع 5/2

متر ساخته شده است. از اين جانپناه نيز براي صعود به علم كوه

 وتمامی قـلـه هـای معروف آن مي توان استفاده كرد.

 منابع :

 آرشيو گزارشات صعود گروه كوهنوردي فاران

كتاب پناهگاه ها و جانپناه هاي كوهنوردي ايران تاءليف مير آقايي فعال ؛ مجيدياسيني

/ 1 نظر / 7 بازدید
SOUSAN

سلام خوبی؟؟ به منم سر بزن..