درد من

حصار برکه نیست

درد من

زیستن با ماهیانی است

که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است.

/ 2 نظر / 13 بازدید

يه جا نوشته بود هيچ فكر كرديد چرا پروانه ها يكماه مي ميرند؟ چرا گل ها فقط پنج روز زنده مي مانند؟ و بوي عطرشان يك روز ؟ گفتم بالاخره هرچي باشه شما بيشتر از ما مي دونيد ! پس حتما جوابش رو به هم ميگين پيش ما بيا پارتيشن بقلي

ايمان

رنج : شكستن پوسته اي است كه فهم و ادراك شما را زنداني كرده است . چنانچه هسته بايد نخست در دل خاك بشكافد تا راز دلش عريان شود شما نيز بايد كه رنج شكافتن را تجربه كنيد تا به شكفتن در رسيد . (جبران خليل جبران)