لحظه دیدار نزدیک است.

لحظه دیدار نزدیک است.

باز من دیوانه‌ام، مستم.

باز می‌لرزد، دلم، دستم.

باز گویی در جهان دیگری هستم.

های! نخراشی به غفلت گونه‌ام را، تیغ !

های! نپریشی صفای زلفم را، دست!

آبرویم را نریزی، دل!

- ای نخورده مست -

لحظه دیدار نزدیک است.

 

«مهدی اخوان ثالث»

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسن

بابا تقوي جان ما به شما اردات داشتيم حالا ارادتمون بيشتر هم شد از طرفتو دوستان سابقتون زلقي و ...